Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
557 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 181/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i... 2019-12-16
556 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 180/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 30/2016 Rektora UKSW z dnia 21 grudnia 2016 r. w spraw... 2019-12-16
616 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictw oraz zak... 2020-01-07
555 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Europeistyka na Wydziale Społeczno – ... 2019-12-12
554 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 178/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale... 2019-12-12
553 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menadżerska na Wydziale Społ... 2019-12-12
552 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 176/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia na Wydziale Społeczno – Ekon... 2019-12-12
551 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 175/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Politologia na Wydziale Społeczno – E... 2019-12-12
550 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunków Teologia, Dziennikarstwo i komunika... 2019-12-12
549 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 173/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk ... 2019-12-12