Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
993 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Oś... 2020-12-31
995 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 440/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania międzynarodowej wymiany akademick... 2020-12-30
992 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 439/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie nadania kancelaryjnych oznaczeń literowych dla funkcji prorektora d... 2020-12-31
991 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 438/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie filozofii w Sz... 2020-12-31
990 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 42/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2020-12-30
989 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 437/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów w Uniwe... 2020-12-29
988 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 436/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. doktorantów w Uniwersy... 2020-12-29
987 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 435/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich w... 2020-12-29
986 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 434/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji projektu pt.: „Bezkontaktowy Syst... 2020-12-29
985 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 433/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 297/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2020-12-22