Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
573 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 234/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej na recenzenta ... 2019-12-23
571 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 193/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersyt... 2019-12-19
570 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 192/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale T... 2019-12-19
569 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 191/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarst... 2019-12-19
568 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 190/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedag... 2019-12-19
567 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 189/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej w Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfro... 2019-12-19
566 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2019-12-19
628 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 42/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podz... 2020-09-11
627 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad pod... 2020-09-11
626 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji części... 2020-09-11