Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
625 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad przy... 2020-09-11
615 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2020-01-07
565 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale P... 2019-12-16
564 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 186/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale ... 2019-12-16
563 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 185/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ... 2019-12-16
562 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 184/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii na Wydziale Nauk History... 2019-12-16
561 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 2019-12-16
560 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2019-12-16
559 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii sztuki na Wydziale Nauk ... 2019-12-16
558 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Hist... 2019-12-16