Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
34 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Gralewicz 2021-03-05
33 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gralewicz 2021-03-05
32 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Magdaleny Waydy-Zalewskiej 2021-02-08
31 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Michała Skonieckiego 2021-02-08
30 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Darii Niedziałkowskiej 2021-02-08
29 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Piotra Grzegorzewskiego 2021-02-08
28 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Piotra Bruda 2021-02-08
27 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Zbigniewa Małysza i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyj... 2021-02-08
26 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kingi Wojcieszek i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przy... 2021-02-08
25 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Starzomskiej-Romanowskiej w... 2021-02-08