Dokumenty wg tagu: zmieniająca uchwała

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
282 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 34/2020 Senatu UKSW z dnia 7... 2020-04-23
332 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-10-01
139 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2018 Senatu UKSW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wa... 2018-05-29
130 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2018-05-29
126 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru prof. dra hab. Mariana Sułka do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2018-05-29
125 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru prof. dr hab. Anny Siniarskiej-Wolańskiej do komisji ds. organiza... 2018-05-29
66 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu studiów 2003-04-10
58 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie UKSW 2003-03-20
95 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2002 rok 2002-12-19
66 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 2002-04-18