Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Celestino Migliore 2019-02-01
19 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wyd... 2019-01-25
18 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
17 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
16 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
15 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
14 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
13 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
12 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
11 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25