Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
211 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na bad... 2021-05-13
210 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na bada... 2021-05-13
209 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytec... 2021-05-13
208 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 123/2019 Senatu Uniwersyt... 2021-05-12
207 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej w Kat... 2021-05-11
206 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy Uniwersytetu Kardynała... 2021-05-11
205 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 207/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2021-05-11
203 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 77/2020 Rektora UKSW w sprawie powołania Kierown... 2021-05-11
201 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie procedury przygotowywania obciążeń dyda... 2021-05-07
185 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na bad... 2021-05-07